meepshop
meepshop
meepshop
meepshop

鎂鹽 Epsom Salt


人體的鎂 (Magnesium) 約有70%存在於骨骼,它是構成骨骼的主要成分,是人體不可缺少的礦物質元素之一。鎂主要存在於鯉魚、鱈魚、小蝦、小麥胚芽、杏仁、無花果、瓜子、五穀類、豆類、杏仁、核果類、深綠色蔬菜及香蕉。在自然界的動物和植物體內也含有大量的鎂;例如,葉綠素的中心元素就是鎂。鎂鹽 Epsom Salt


Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...